Лекторите ѝ најдоа сериозна грешка на Владата

126

Лекторите ѝ најдоа грешка на Владата. Во една од групата за споделување лекторски совети изминатите неколку денови се дискутираше за кампањата на Владата посветена на корупција.

Па така, според нивното тврдење овој слоган правилно би требало да биде напишан: Корупцијата не се исплаќа.

А, за тоа дали се исплаќа да бидеш корумпиран или не, ќе диксутираме во друга прилика.